'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 5

Tin tức trong ngày được dư luận quan tâm nhất - Các tin tức mới trong nước và tin thế giới trong 24h qua luôn cập nhật tại chuyên mục Tin tức

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 6

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 7

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 8

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 9

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 10

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 11

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 12

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 13

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 14

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 15

Hình ảnh 'Nữ giang hồ' Phương Đê nghịch với nắng Xuân số 16


Thực hiện: Cooc Trần
Photo: Song Anh
Makeup: Thanh Phước
Fashion shop:  Pretty girl shop

Nguồn : Eva.vn