Cuồng ghen, gã trai điên cuồng đâm chết người tình 17 tuổi rồi tự sát

Cuồng ghen, gã trai điên cuồng đâm chết người tình 17 tuổi rồi tự sát

Không được gia đình chấp thuận, chị Diệu đã đề nghị chấm dứt tình cảm với Thạnh. Nghi ngờ chị Diệu có người yêu mới, Thạnh đã dùng dao sát hại người yêu rồi tự đâm vào...