Hơn chục thanh niên mở tiệc ma túy trong nhà nghỉ chia tay bạn đi làm xa

Hơn chục thanh niên mở tiệc ma túy trong nhà nghỉ chia tay bạn đi làm xa

11 đối tượng vì muốn chia tay bạn đi làm ăn xa đã rủ nhau vào nhà nghỉ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

X Đóng