Truy tố nguyên Giám đốc chi nhánh Agribank gây thiệt hại 600 tỷ đồng

Truy tố nguyên Giám đốc chi nhánh Agribank gây thiệt hại 600 tỷ đồng

Bằng việc làm giả hồ sơ vay vốn, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền cả gốc và lãi của Agribank Chi nhánh 7 là hơn 600 tỷ đồng mà không có khả năng thanh...