Ngày đoàn viên đặc biệt của

Ngày đoàn viên đặc biệt của "trai trinh" trong kỳ án hiếp dâm Hà Đông

Nguyễn Đình Kiên, một trong ba chú cháu họ Nguyễn Đình bị kết tội cướp của, hiếp dâm đã được mãn hạn tù.