"Ông trùm" ở Bắc Ninh bị sát hại thế nào?

Thấy nhóm thanh niên đứng nghênh ngang giữa đường, máu nóng của “đại ca” bốc lên nên Tuấn ra oai chửi bới... Thấy vậy, Mạnh đã chạy ra xe máy, lấy cái kéo để...