Bán mạng sau cuộc đỏ đen ở sòng bạc biên giới Campuchia

Bán mạng sau cuộc đỏ đen ở sòng bạc biên giới Campuchia

Hàng nghìn người Việt sang biên giới Campuchia đánh bạc và không ít trường hợp bị cắt một phần thân thể gửi về gia đình đòi tiền chuộc hoặc bỏ mạng xứ...