Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ tin mới? Đăng ký tại đây

Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga

Lữ đoàn tăng thiết giáp số 6 là một trong những đơn vị được thành lập đầu tiên của quân đội Nga vào năm 1942. Tổng hành dinh và các cơ sở chính của lữ đoàn đóng trên địa bàn khu vực Moscow.

 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 1
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 2
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 3
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 4
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 5
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 6
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 7
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 8
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 9
 Hình ảnh Sức mạnh Lữ đoàn tăng thiết giáp Nga số 10

 

Theo GDVN

Nguồn : VnMedia
Va chạm giao thông, tài xế dùng tuýp sắt đánh người đi đường