THỜI TIẾT HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Xem thời tiết theo tỉnh thành
Hiện tại
Hôm nay
06/12 Thứ 3
Ngày mai
07/12 Thứ 4
Ngày kia
08/12 Thứ 5

Thời tiết T.P Hà Nội
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hà Nội 21oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết T.P Hà Nội 15 - 14oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết T.P Hà Nội 16 - 14oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết T.P Hà Nội 13 - 14oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 26oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 23 - 25oC
Có lúc có mưa rào
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 24 - 25oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 24 - 24oC
Mây thay đổi, trời nắng

Thời tiết Đà nẵng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Đà nẵng 25oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Đà nẵng 22 - 23oC
Có mưa vừa, mưa to
Thời tiết Đà nẵng 22 - 23oC
Có mưa vừa, mưa to
Thời tiết Đà nẵng 23 - 22oC
Có mưa

Thời tiết Hải Phòng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Hải Phòng 20oC
Nhiều mây, không mưa
Thời tiết Hải Phòng 13 - 13oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết Hải Phòng 15 - 13oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết Hải Phòng 14 - 14oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết Nha Trang
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Nha Trang 24oC
Nhiều mây, không mưa
Thời tiết Nha Trang 25 - 25oC
Có lúc có mưa, mưa rào
Thời tiết Nha Trang 24 - 24oC
Có mưa vừa, mưa to
Thời tiết Nha Trang 25 - 24oC
Có mưa

Thời tiết Vinh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Vinh 20oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Vinh 16 - 17oC
Có mưa, mưa vừa
Thời tiết Vinh 16 - 18oC
Có mưa, mưa vừa
Thời tiết Vinh 17 - 15oC
Mây thay đổi, trời nắng

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TỈNH KHÁC