THỜI TIẾT HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Xem thời tiết theo tỉnh thành
Hiện tại
Hôm nay
17/01 Thứ 3
Ngày mai
18/01 Thứ 4
Ngày kia
19/01 Thứ 5

Thời tiết T.P Hà Nội
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hà Nội 16oC
Có mưa phùn
Thời tiết T.P Hà Nội 16 - 15oC
Có lúc có mưa nhỏ
Thời tiết T.P Hà Nội 17 - 15oC
Không mưa, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết T.P Hà Nội 16 - 15oC
Có mưa

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 25oC
Đêm có mây
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 24 - 24oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 24 - 23oC
Có lúc có mưa rào và dông
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 24 - 22oC
Mây thay đổi, trời nắng

Thời tiết Đà nẵng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Đà nẵng 22oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Đà nẵng 22 - 23oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết Đà nẵng 22 - 23oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết Đà nẵng 22 - 22oC
Có lúc có mưa

Thời tiết Hải Phòng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Hải Phòng 16oC
Có mưa
Thời tiết Hải Phòng 16 - 15oC
Có lúc có mưa
Thời tiết Hải Phòng 18 - 16oC
Không mưa, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết Hải Phòng 16 - 15oC
Có mưa

Thời tiết Nha Trang
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Nha Trang 25oC
Nhiều mây, không mưa
Thời tiết Nha Trang 23 - 23oC
Đêm không mưa, ngày nắng
Thời tiết Nha Trang 23 - 23oC
Có lúc có mưa rào
Thời tiết Nha Trang 24 - 22oC
Có mưa rào

Thời tiết Vinh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Vinh 18oC
Có mưa
Thời tiết Vinh 18 - 18oC
Có lúc có mưa
Thời tiết Vinh 19 - 17oC
Không mưa, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết Vinh 18 - 18oC
Có mưa rào

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TỈNH KHÁC