Thời tiết hôm nay ngày mai | Dự báo thời tiết 3 ngày tới

THỜI TIẾT HÔM NAY được cập nhật liên tục trong ngày trên TINMOI

THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Xem thời tiết theo tỉnh thành
Hiện tại
Cập nhật: 04:00 23-04-2014
Hôm nay
24/04 Thứ 5
Ngày mai
25/04 Thứ 6
Ngày kia
26/04 Thứ 7

Thời tiết T.P Hà Nội
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hà Nội 25oC
Có mưa phùn
Thời tiết T.P Hà Nội 24 - 25oC
Đêm và sáng có lúc có mưa
Thời tiết T.P Hà Nội 24 - 23oC
Đêm và sáng có lúc có mưa
Thời tiết T.P Hà Nội 25 - 23oC
Không mưa

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 27oC
Đêm có mây
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 27 - 26oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 27 - 26oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết T.P Hồ Chí Minh 26 - 27oC
Ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào

Thời tiết Đà nẵng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Đà nẵng 26oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Đà nẵng 25 - 26oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Đà nẵng 26 - 25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Đà nẵng 26 - 25oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Thời tiết Hải Phòng
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Hải Phòng 25oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Hải Phòng 23 - 25oC
Đêm và sáng có lúc có mưa
Thời tiết Hải Phòng 24 - 23oC
Đêm và sáng có lúc có mưa
Thời tiết Hải Phòng 24 - 22oC
Đêm và sáng có lúc có mưa

Thời tiết Nha Trang
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Nha Trang 26oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Nha Trang 26 - 27oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Nha Trang 26 - 27oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Nha Trang 27 - 27oC
Ngày nắng, đêm không mưa

Thời tiết Vinh
(Hôm nay, cập nhật lúc 04:00:00)

Thời tiết Vinh 26oC
Đêm nhiều mây
Thời tiết Vinh 25 - 25oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Vinh 25 - 24oC
Ngày nắng, đêm không mưa
Thời tiết Vinh 26 - 24oC
Ngày nắng, đêm không mưa

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC TỈNH KHÁC

yêu trẻ thơ, tin tức