Tổng hợp đề thi và đáp án Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2012

Sự Kiện : Đề thi đáp án Đại học – Cao đẳng 2012

Tổng hợp đề thi và đáp án Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2012

Chuyên mục Giáo dục luôn cập nhật thông tin tuyển sinh, du học. Giáo dục kỹ năng sống cần thiết trong công việc và đời sống hằng ngày.

Khối A

- Phần đề thi:

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

- Phần đáp án:

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

Khối B

- Phần đề thi

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Lý

+ Môn Hóa

Khối C

- Phần đề thi

+ Môn Văn

+ Môn Sử

+ Môn Địa

- Phần đáp án

+ Môn Văn

+ Môn Sử

+ Môn Địa

 Khối D

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Văn

+ Môn Anh

- Phần đáp án

+ Môn Toán

+ Môn Văn

+ Môn Anh

Tổng hợp

Nguồn : Người đưa tin

Từ khóa bài viết:"Tổng hợp đề thi và đáp án Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2012":