Trung Quốc dự định phóng Mặt trăng nhân tạo lên không gian để chiếu sáng thay đèn đường Trung Quốc dự định phóng Mặt trăng nhân tạo lên không gian để chiếu sáng thay đèn đường

Mới đây, Trung Quốc đang lên kế hoạch phóng "mặt trăng nhân tạo" có độ sáng 8 lần mặt trăng thật, đủ chiếu rọi trong một khu vực có đường kính 10 - 80 km đang trong kế hoạch phóng của Trung...