Trang chủ »
Thứ ba, 18/03/2014 10:27 (GMT 7)

Cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004. Đến năm 2010 gia đình nhà hàng xóm lại được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với cùng thửa đất đó. Trong trường hợp này thì việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xử lý như thế nào?  

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Căn cứ Điều 256 Bộ luật Dân sự 2005, khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 2003, ông có thể làm đơn yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tiến hành thủ tục hòa giải. Nếu tranh chấp đất đai giữa ông và hộ kế bên đã được hòa giải tại UBND xã mà ông không nhất trí thì ông có thể nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận, huyện nơi có đất.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền phải lập hồ sơ xác định rõ về nguồn gốc, thực trạng sử dụng đất, các tranh chấp nếu có phải được giải quyết trước khi cấp Giấy chứng nhận. Theo như ông trình bày thì việc gia đình nhà hàng xóm cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với cùng thửa đất của gia đình nhà ông (khi thửa đất đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình nhà ông) là có sự vi phạm quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất. thì ông có thể làm đơn khiếu nại đến Uỷ ban nhân dân quân, huyện nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận của gia đình hàng xóm và chỉnh lý biến động về sử dụng đất (điểm b khoản 4 Điều 41, khoản 3 Đều 42, khoản 2 Điều 57 Nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Thời hạn của việc khiếu nại này là không quá 90 ngày, kể từ ngày hộ kế bên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong vòng 30 ngày (hoặc 45 đối với vụ việc phức tạp, đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì cộng thêm 15 ngày nữa) kể từ ngày thụ lý, chủ tịch UBND huyện phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện mà ông không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì ông có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục