Trang chủ »
Thứ tư, 26/03/2014 08:45 (GMT 7)

Con ri?

Cha mẹ tôi bỏ tiền mua 200m2 đất năm 1976 cho tôi ở. Lô đất mẹ tôi bỏ tiền mua chỉ có giấy viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Cha mẹ tôi không ở, không có hộ khẩu và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ gì đối với địa phương, không nộp thuế đất. Vợ chồng chúng tôi ở trên lô đất, kê khai sổ bộ, đóng thuế đất và thực hiện nghĩa vụ tại địa phương từ 1976 đến nay. Bây giờ các con riêng của cha tôi tranh chấp thừa kế có được hay không? Lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Đất của cha mẹ bạn được mua từ năm 1976, đến nay vẫn chưa có văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn, và cha mẹ bạn vẫn giữ hợp đồng mua lô đất nên mảnh đất đó vẫn thuộc quyền sử dụng của cha mẹ bạn.

Theo quy định thì người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với mảnh đất được sử dụng. Do đó, bạn đã sử dụng mảnh đất nên bạn phải có nghĩa vụ nộp thuế. Nghĩa vụ này không phải là căn cứ để xác lập quyền sử dụng đất thuộc về bạn.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 49, điểm d, khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai, nếu cóGiấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993”. 

Do đó, cha mẹ bạn có thể dùng giấy tờ mua bán đất cũ, xin xác nhận của UBND xã, phường nơi quản lý lô đất đó xác nhận đất không có tranh chấp và đã được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

Khi có xác nhận của UBND xã, phường xác nhận, cha mẹ bạn có thể thực hiện việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật thì quyền thừa kế của cá nhân được bảo vệ, cụ thể Điều 631, Bộ luật Dân sự 2005 “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Điều 632, Bộ luật Dân sự 2005 quy định, Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Như vậy nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống thì cha mẹ bạn có quyền thực hiện quyền thừa kế của mình bằng cách để lại di chúc để định đoạt tài sản của họ cho người mà họ muốn cho hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu cha bạn chết không để lại di chúc, thì con riêng của cha bạn có quyền hưởng thừa kế theo hàng thừa kế thứ nhất quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.”

Như vậy, bạn có thể tham khảo các nội dung mà chúng tôi nêu trên để có thể giải quyết thắc mắc của mình trên cơ sở của pháp luật.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục