Trang chủ »
Thứ ba, 18/03/2014 10:19 (GMT 7)

Quyền sử dụng đất

Nếu tôi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người khác có thể tranh dành đất của tôi nữa không?  

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Câu hỏi của bạn không cụ thể vì vậy chúng tôi không thể trả lời rõ ràng cho bạn được. Tuy nhiên, trong thực tế, việc người khác có tranh chấp với bạn về mảnh đất mà bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó của bạn được cấp hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định của pháp luật thì đương nhiên bạn sẽ được sự bảo vệ của pháp luật khi có sự tranh chấp từ một người khác.

Còn nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp không đúng, không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thì đây lại là một vấn đề khác mà cần bạn phải nêu sự việc cụ thể hơn thì chúng tôi mới có thể trả lời cho bạn được.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục