Trang chủ »
Thứ hai, 17/03/2014 15:45 (GMT 7)

Quyết định thu hồi quyền sử dụng đất đ?

Năm 2004 bố tôi có nhận chuyển nhượng của bà Tuấn một lô đất được chính quyền xã chứng nhận. Sau đó con bà Tuấn kiện và được tòa án giải quyết, đến năm 2010 bố được Sở Tài nguyên môi trường huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bố tôi xây dựng nhà ở thì con bà Tuấn tiếp tục cản trở và UBND huyện ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất của bố tôi. Quyết định này có đúng theo quy định của nhà nước hay không? Nếu chúng tôi không đồng ý thì chúng tôi phải làm gì?

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất trong các trường hợp:

- Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

- Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

- Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

- Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

- Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:

+ Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;

+ Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

- Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

- Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

- Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

- Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

- Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Những thông tin bạn cung cấp không đầy đủ (không nêu rõ các thông tin cần thiết  như: con trai bà Tuấn kiện vấn đề gì, Tòa án đã giải quyết xong chưa, căn cứ thu hồi đất của huyện là gì…) nên chúng tôi không thể có câu trả lời cho bạn về việc quyết định của UBND huyện là đúng hay sai. Nếu gia đình bạn không đồng ý thì có thể gửi đơn khiếu nại quyết định hành chính đó đến UBND huyện đã ra quyết định thu hồi hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân để được giải quyết.

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục