Trang chủ » Đời sống » Cafe sáng
Thứ hai, 04/02/2019 14:49 (GMT 7)

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh "hot" nhất

101 ời chúc Tết Nguyên Đán 2019 bằng tiếng Anh gửi tới đồng nghiệp, bạn bè, gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều điều may mắn.

101 ời chúc Tết Nguyên Đán 2019 bằng tiếng Anh gửi tới đồng nghiệp, bạn bè, gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều điều may mắn.

Live up to 100 year

Sống lâu trăm tuổi.

Good health and prosperity

An khang thịnh vượng.

A myriad things go according

Vạn sự như ý.

Congratulations and be prosperous

Cung hỷ phát tài.

Plenty of health

Sức khỏe dồi dào.

Money flows in like water

Tiền vô như nước.

Best wishes for a happy and successful new year in 2019

Những lời chúc tốt đẹp nhất, ấm áp nhất cho một năm vui vẻ và thành công

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh
 

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.

Năm mới đứng trước mặt chúng ta như một chương mới của cuốn sách cuộc đời. Chúng ta có thể góp phần viết lên câu chuyện hay bằng cách đặt ra các mục tiêu.

May all your new year wishes come true

Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật.

For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words await another voice.

Lời của năm trước thuộc về năm trước. Chúng ta chờ đón những điều mới, lời mới được cất lên bằng một giọng nói khác trong năm mới này.

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang hay nhé.

May the new year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

Năm mới mang đến cho bạn hơi ấm tình yêu, ánh sáng dẫn lối đến một nơi tốt đẹp.

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh
 

This is another good beginning. May you be richly blessed with a successfully new year? May my sincere blessing surround splendid travel of your life?
Mọi việc lại bắt đầu tốt đẹp. Chúc bạn thành công trong năm mới. Những lời chúc chân thành của tôi đến với cuộc sống huy hoàng của bạn.

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Thành công và hạnh phúc có ở trong bạn. Quyết tâm để giữ niềm vui và hạnh phúc, bạn sẽ trở thành một người bất khả chiến bại với những khó khăn.

Sending you this present with my heart and with that you’ll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you?
Gởi đến bạn món qùa này với cả tấm lòng và một lời chúc bạn sẽ hạnh phúc tràn đầy. Những điều hạnh phúc nhất luôn đến với bạn.

Just a new bloom spreads fragrance and freshness around. May the new year add a new beauty and freshness into your life.

Hãy là một bông hoa mới đầy sức sống và tỏa hương thơm ngát. Năm mới thêm vẻ đẹp mới và sức sống mới.

I hope that the coming year bring you peace and prosperity.
Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn.

Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year.

Chúc bạn và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc nhất trong năm mới phía trước! Chúc mừng năm mới.

 

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh
 

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

Chúng ta sẽ mở một cuốn sách để trắng và tự mình viết lên đấy. Cuốn sách ấy được gọi là Cơ hội và chương thứ nhất là Ngày đầu năm.

Forget the pains, sorrows, and sadness behind,
Let us welcome this New Year with big smile,
Wish you Happy New Year!"

Hãy quên đi những nỗi đau , điều buồn đau đằng sau , Chúng ta hãy đón năm mới này với nụ cười lớn , Chúc các bạn năm mới hạnh phúc ! "

"Hope the New sun of the New Year and the new moon of the New Year, Brings good fortune and great luck for you, Wish you Happy New Year!"

" Hy vọng mặt trời mới của năm mới và mặt trăng mới của năm mới ,
Mang lại may mắn và may mắn tuyệt vời cho bạn , Chúc các bạn năm mới hạnh phúc !

Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness…”

Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…

Wishing you all the magic of the new year
Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới

”Wish you Happy New Year! Wish you receive god is greatest bliss, life is happiest moments, And luck is greatest favors this year. Wish you Happy New Year”

Chúc các bạn năm mới hạnh phúc, cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc.

"Forget the pains, sorrows, and sadness behind,
Let us welcome this New Year with big smile,

Hãy quên đi buồn đau, sợ hãi và hãy để lại lỗi buồn ở phía sau.
Chúng ta hãy cùng đón năm mới niềm vui lớn đang đón chờ

"I Wish in this new year God gives You,

12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy…and that’s all!"

Một năm đong đầy hạnh phúc
Mười hai tháng dài vui vẻ
52 Tuần hạnh phúc
365 ngày thành công
8760 giờ sức khỏe
52600 phút may mắn
3153600 giây thú vị ... và đó là tất cả tôi muốn chúc bạn

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

Ngày mai là trang giấy trắng đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết một trang hay nhé.

Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.
Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh
 

Chúng ta sẽ mở một cuốn sách để trắng và tự mình viết lên đấy. Cuốn sách ấy được gọi là Cơ hội và chương thứ nhất là Ngày đầu năm.

Wishing you health and happiness in the year to come.
Chúc bạn khỏe và hạnh phúc trong năm mới.

May this New Year give you the courage to triumph over your vices and embrace the virtues.

Cầu mong năm mới sẽ mang lại cho bạn sự dũng cảm để vượt qua những thói quen xấu và rèn giũa những đức tính tốt.

13.Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise.
Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất.

Let your spirit soar and have a joy-filled new year

Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới toàn những niềm vui.

Wishing you all the magic of the new year
Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới

Wish you Happy New Year! Wish you receive god is greatest bliss, life is happiest moments, And luck is greatest favors this year. Wish you Happy New Year”

Chúc các bạn năm mới hạnh phúc, cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc

Let your spirit soar and have a joy-filled new year

Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới toàn những niềm vui.

New year is on the way, and we thank you for all opportunities that you have given to us to be your supplier. It has been a pleasure to work with you, and we look forward to serving you again in the new year. Wishing you a prosperous and wonderful New year!

The boss is the source of the group's strength. He always gives us motivation and strength to move forward and complete the work. We are very grateful for your support. Wish you a new year with plenty of health and greatness!

Sếp là nguồn sức mạnh của cả nhóm. Anh luôn mang đến cho chúng em động lực và sức mạnh để tiến bước và hoàn thành công việc. Chúng em rất biết ơn sự hỗ trợ của anh. Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

The enthusiasm and enthusiasm for his work inspires all of our employees. On the occasion of the New Year, we wish you and your family a healthy health, good fortune!

Tâm huyết và nhiệt tình trong công việc của anh đã truyền cảm hứng cho tất cả nhân viên chúng em. Nhân dịp năm mới, chúng em chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn phát tài!

Happy new year 2019! Wishing your boss a successful, prosperous and plentiful year.

Chúc mừng năm mới 2019! Chúc sếp một năm thành công, phát đạt, vạn sự như ý.

Wish your boss a new year full of joy, health and peace. I wish my boss always steered in his career to guide us. Happy new year!

Chúc sếp một năm mới tràn ngập niềm vui, sức khỏe và bình an. Chúc sếp luôn vững bước trong sự nghiệp để dìu dắt chúng em. Chúc mừng năm mới!

New Year’s Day. A fresh start. A new chapter in life waiting to be written. New questions to be asked, embraced, and loved. Answers to be discovered and then lived in this transformative year of delight and self-discovery. Today carve out a quiet interlude for yourself in which to dream, pen in hand. Only dreams give birth to change.

Ngày đầu năm mới. Một khởi đầu mới. Một chương mới của cuộc đời đang chờ bạn viết nên. Những điều mới mẻ, sự bao bọc và yêu thương. Sự khai mở tri thức và được sống trong sự chuyển đổi của một năm đầy hân hoan và khám phá bản thân . Hôm nay chúng ta sẽ tự tay vẽ nên ra một bức tranh tĩnh lặng đầy ước mơ cho chính mình . Ước mơ sẽ sinh ra sự thay đổi.

Every tomorrow is an outcome of what I do today, and the beauty of it all is that today is happening all the time.

Mỗi một ngày mai là kết quả cho những gì tôi làm hôm nay và cái đẹp của kết quả ấy là ngày hôm nay đang diễn ra mãi mãi không ngừng.

Just a new bloom spreads fragrance and freshness around… May the new year add a new beauty and freshness into your life.

Hãy là một bông hoa mới đầy sức sống và tỏa hương thơm ngát. Năm mới thêm vẻ đẹp mới và sức sống mới.

Wishing you love, luck and success in the new year

Chúc bạn tình yêu, may mắn và thành công trong năm mới này.

Best/warmest wishes for a happy and successful new year

Những lời chúc tốt đẹp nhất, rét mướt nhất cho một năm vui vẻ và thành công.

Happy new year to you and yours

Chúc mừng năm mới đến bạn và những người thân yêu của bạn.

 Everything as you wish it to be, milliard events dreamily, working as poetry, life is as Glad as music, consider money as garbage, consider argent as straw, loyalty with cooked rice, sharply cinnabar with rice noodle

Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm, sắc son với phở,….

Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the bring test promise

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng đầy triển vọng và hạnh phúc nhất)

Close my eyes and dream that I’m with you again. No matter how far away from you, I feel like home through my memories! Happy New Year to my loving Family!

Mỗi lần nhắm mắt con lại thấy mình đang ở bên cha mẹ. Cho dù khoảng cách bao xa, những ký ức đẹp vẫn cho con cảm giác mình như ở nhà. Chúc mừng năm mới gia đình yêu thương của con!.

101 lời chúc Tết Nguyên đán 2019 bằng tiếng Anh
 

Never regret of the mistakes you've done the past year. We, your family, are here to support you and we will do it forever. Happy New Year!

Đừng bao giờ hối tiếc về những sai lầm con mắc phải trong năm qua. Cha mẹ vẫn ở đây bên cạnh, động viên, hỗ trợ con và sẽ mãi luôn như vậy. Chúc mừng năm mới con yêu!.

 A family New Year’s Eve dinner it’s the most precious moment of both the past and New Year! May it brings peace and love in our family.

Bữa tối đêm giao thừa là khoảng thời gian đẹp đẽ, quý giá nhất của cả gia đình trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Mong rằng điều kỳ diệu ấy sẽ cho gia đình chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc.

The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together

Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, xum vầy hạnh phúc,

On occasion of New Year, wishing you happiness and lucky.

Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc

Let your spirit soar and have a joy-filled new year.

Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới ngập tràn những niềm vui

May this New Year give you the courage to triumph over your vices and embrace the virtues.

Cầu mong năm mới sẽ mang lại cho bạn sự dũng cảm để vượt qua những thói quen xấu và có thêm những đức tính tốt.

Những lời chúc mừng năm mới 2019 bằng tiếng Anh khác không kèm bản dịch:

Happy 2019! I wish you a new year filled with prosperity, joy, and contentment.

Happy 2019! I wish you a beautiful, magical new year!

Side by side weve been there for each other,
But also deep within the heart, when we were apart.
Such a good and strong friendship
Let it be forever.
No matter what the future may hold,
Lets keep our friendship forever.
HAPPY NEW YEAR!

Wish you a very happy new year

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

Happy New Year. May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.

A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

As the new year renews all the happiness and good tidings, hope the joyful spirit keeps glowing in the your heart forever! Happy New Year!

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year!

As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 2019 bring success and desired results for you.

Wishing you a Happy New Year with hope that you will have many blessings in the year to come.

Just a new bloom spreads fragrance and freshness around… May the new year add a new beauty and freshness into your life. Happy New Year.

Beyond the darkness, there is a silver lining. Hang on to the hope till the end to see brightness. Happy New Year.

Wishing the new year brings tremendous joy and good luck for you that takes you to newer heights of success. Happy New Year 20…!

“Let our New Years resolution be this, we will be there for one another as fellow members of humanity, in the finest sense of the word.”

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.

I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!Nights will be dark but days will be light, wish your life to be always bright – Happy New Year.

Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!

One more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed. You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continuous forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.

On this New Year I wish that you have a superb January, a dazzling February, a Peaceful March, an anxiety free April, a sensational May, and Joy that keeps going from June to November, and then round off with an upbeat December.

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever.

May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness and prosperity for you, happy new year.May the new year bring you warmth, love and light to guide your path to a positive destinationHere’s wishing you all the joy of the season. Have a Happy New Year!

Giang Trần (tổng hợp)

Tin Liên Quan
Giang Trần (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục