20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 1
Vẽ tranh tạo cảm giác không gian ba chiều là một kỹ thuật đỉnh cao của hội họa hiện đại. Các bề mặt rộng như sàn nhà và đường phố đã trở thành tấm phông nền cho những ý tưởng vô tiền khoáng hậu của các nghệ sỹ.

Vực sâu

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 2

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 3

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 4

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 5

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 6

Con người và động vật

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 7

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 8

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 9

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 10

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 11

Ấn tượng cổ điển

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 12

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 13

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 14

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 15

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 16

Cuộc sống hiện đại

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 17

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 18

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 19

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 20

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 21

Tranh 3D tại Việt Nam

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 22

Hình ảnh 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố số 23

2 bức tranh 3D trên vỉa hè Vincom Hà Nội được Microsoft thực hiện nhân dịp ra mắt Windows 7 ở Việt Nam

Theo 24h.com.vn

Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN