3.500 chỉ tiêu NV2 ĐH Công nghiệp, Tài nguyên môi trường TP HCM

Điểm trúng tuyển cao nhất của ĐH Công nghiệp là 17, trong khi tất cả các ngành của ĐH Tài nguyên môi trường đều bằng sàn. Cả 2 trường đều dành nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học của ĐH Công nghiệp lấy cao nhất 17 điểm đối với khối B, tiếp đó là ngành Công nghệ thực phẩm lấy 16.

Dưới đây là điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu xét NV2 cho các ngành đào tạo:

Mã ngành Tên ngành đào tạo NV1 NV2
Khối thi Điểm
trúng
tuyển
Khối thi Điểm
xét
tuyển
Chỉ tiêu
D510301 CN Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13,5 A, A1 14 50
D510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 13 A, A1 13 100
D510206 CN Kỹ thuật nhiệt A, A1 13 A, A1 13 80
D510201 CN Kỹ thuật cơ khí A, A1 14 A, A1 14 30
D510203 CN Kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13 A, A1 13 30
D510205 CN Kỹ thuật ô tô A, A1 14,5 A, A1 15 30
D540204 CN May A, A1 13 A, A1 13 30
D480101 Khoa học máy tính A, A1 13 A, A1 13 60
D510401 CN Kỹ thuật hóa học A 15 A 15 60
B 17 B 17
D510406 CN Kỹ thuật môi trường A, B 14,5 A, , B 14,5 30
D540101 Công nghệ thực phẩm A, B 16 A, B 16 30
D340301 Kế toán A, A1, D 15,5 A, A1, D 16 30
D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D 14,5 A, A1, D 15 40
D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D 15,5 A, A1, D 16 60
D220201 Ngôn ngữ Anh D 20,5 D 21 30

Hệ cao đẳng:

Mã ngành Tên ngành đào tạo NV1 NV2
Khối
thi
Điểm
trúng
tuyển
Khối thi Điểm
xét
tuyển
Chỉ tiêu
C510301 CN Kỹ thuật điện, điện tử A, A1 11,5 A, A1 12 20
C510302 CN Kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 10,5 A, A1 11 20
C510206 CN Kỹ thuật nhiệt A, A1 10 A, A1 10 50
C510201 CN Kỹ thuật bơ khí A, A1 11,5 A, A1 12 20
C510202 CN chế tạo máy A, A1 11 A, A1 11 20
C540205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 11,5 A, A1 12 20
C540204 CN May A, A1 10,5 A, A1 11 20
C480201 Công nghệ thông tin A, A1 10,5 A, A1 11 20
C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A, B 11,5 A, B 12 20
C510406 CN kỹ thuật môi trường A, B 11,5 A, B 12 20
C540102 CN Thực phẩm A, B 12,5 A, B 13 20
C340301 Kế toán A, A1, D 12,5 A, A1, D 13 20
C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D 11,5 A, A1, D 12 20
C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D 12 A, A1, D 12 80
C220201 Ngôn ngữ Anh D 16,5 D 17 20

Điểm ngành Ngôn ngữ Anh đã nhân hệ số. Những thí sinh đã tham dự kỳ thi đại học hệ chính quy năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyển nguyện vọng 1 ở các trường, nhưng có kết quả thi (đã cộng điểm ưu tiên) cao hơn hoặc bằng điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành có cùng khối thi.

ĐH Tài Nguyên môi trường TP HCM có điểm chuẩn NV1 và điểm xét NV2 bằng với sàn của Bộ ở cả hệ ĐH và CĐ.

Điểm chuẩn NV1 các ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo đại học Mã ngành Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 Bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT
Quản lý đất đai D850103
Quản trị kinh doanh D340101
Địa chất học D440201
Điểm chuẩn các ngành đào tạo hệ cao đẳng đều bằng sàn

Các ngành xét tuyển NV2:

Các ngành đào tạo đại học Mã ngành Các khối tuyển
Chỉ tiêu: 750
Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, A1, B
Quản lý đất đai D850103 A, A1, B, D1
Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1
Địa chất học D440201 A, A1, B
Hệ cao đẳng
Chỉ tiêu: 1.700
Khí tượng học C440221 A, A1, B, D1
Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 A, A1, B
Công nghệ kỹ thuật trắc địa C515902 A, A1, B
Quản lý đất đai C850103 A, A1, B, D1
Thủy văn C440224 A, A1, B, D1
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C510102 A, A1
Hệ thống thông tin C440207 A, A1, D1
Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1
Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1
Công nghệ kỹ thuật địa chất C515901 A, A1

Hải Duyên

Nguồn : VnExpress