Khai trừ Đảng Bí thư, kỷ luật 4 lãnh đạo chủ chốt xã Đồng Tâm

Khai trừ Đảng Bí thư, kỷ luật 4 lãnh đạo chủ chốt xã Đồng Tâm

Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) đã ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm và cảnh cáo, khiển trách một số cán bộ khác.