"Bật mí" chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 1
Lưu Diệc Phi
Cao 1m70, nặng 48kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 2
Lý Băng Băng
Cao 1m65, nặng 47 kg.

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 3
Lý Tiểu Lộ
Cao 1m64, nặng 43kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 4
Dương Thừa Lâm
Cao 1m62, nặng 42kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 5
Thang Duy
Cao 1m72, nặng 52kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 6
Tôn Lệ
Cao 1m65, nặng 45kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 7
Từ Tịnh Lôi
Cao 1m70, nặng 49kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 8
Lê Tư
Cao 1m65, nặng 50kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 9
Trần Kiều Ân
Cao 1m65, nặng 46kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 10
Lương Vịnh Kỳ
Cao 1m76, nặng 50kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 11
Lâm Y Thần
Cao 1m62, nặng 45kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 12
Hầu Bội Sâm
Cao 1m65, nặng 48kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 13
Trần Hảo
Cao 1m66, nặng 50kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 14
Mã Ỷ Lợi
Cao 1m64, nặng 43kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 15
Từ Nhược Tuyên
Cao 1m59, nặng 45kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 16
Giả Tịnh Văn
Cao 1m60, nặng 45kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 17
Trần Tuệ Lâm
Cao 1m73, nặng 55 kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 18
Từ Hy Đệ
Cao 1m59, nặng 43 kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 19
Đổng Khiết
Cao 1m64, nặng 45kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 20
Thư Kỳ
Cao 1m68, nặng 47kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 21
Lâm Chí Linh
Cao 1m75, nặng 52kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 22
Hồ Tịnh
Cao 1m69, nặng 49kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 23
Vương Phi
Cao 1m72, nặng 50kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 24
Lý Gia Hân
Cao 1m72, nặng 52kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 25
Trương Bá Chi
Cao 1m65, nặng 47kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 26
Trương Thiếu Hàm
Cao 1m58, nặng 42kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 27
Chương Tử Di
Cao 1m64, nặng 49kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 28
Triệu Vy
Cao 1m66, nặng 48kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 29
Châu Tấn
Cao 1m60, nặng 41kg

Hình ảnh Bật mí chiều cao và cân nặng của các sao Hoa ngữ số 30
Từ Hy Viên
Cao 1m63, nặng 43kg
 
Lam Linh
Theo onlylady

Theo afamily.vn