Giải trí - Hoài Linh: 4 người phụ nữ đặc biệt và cuộc sống sau hào quang sân khấu

Hoài Linh: 4 người phụ nữ đặc biệt và cuộc sống sau hào quang sân khấu

Ở nơi ấy, vẫn còn một con người dùng cái tâm để làm nghề và khẳng định cái tầm bất biến trong giới nghệ thuật - Hoài Linh.