Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm, thai sản

 - Tôi xin hỏi người lao động trong trường hợp nào thì được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau và thai sản. Thủ tục làm chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau và thai sản như thế nào? (Câu hỏi của bạn Thanh Hương, TP.HCM).

Trả lời: Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau như sau:

 

1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

 

Điều 12 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội gồm:

 

1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm Xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

 

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.

 

b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.

 

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày.

 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.

 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

 

-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Điều 37 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

 

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

 

Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội gồm:

 

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

 

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên.

 

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.

 

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày.

 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.

 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

 

Thủ tục gồm biểu mẫu theo quy định và có xác nhận của công đoàn tại chỗ và đơn vị. Các biểu mẫu kê khai bạn có thể liên hệ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

  • Hà My thực hiện

Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: