Chế độ nghỉ hưu trước tuổi

 - Năm nay tôi 47 tuổi, tham gia BHXH được 27 năm 6 tháng, nay do bị tai biến mạch máu não và bị nhồi máu não, tôi làm đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi. Vậy vui lòng tư vấn cho tôi về chế độ trợ cấp tôi được hưởng. (Câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Xuân, Đồng Nai).

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trao đổi như sau:

Theo Điều 51, 52 Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính như quy định, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Nếu bạn đã đủ tuổi nêu trên và đã nghỉ việc, vui lòng mang sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được giới thiệu ra Hội đồng Giám định y khoa, nếu còn đang làm việc thì đơn vị giới thiệu. Lương hưu = lương làm căn cứ tính lương hưu x tỷ lệ hưởng lương hưu.

Lương làm căn cứ tính lương hưu: Nếu đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương thuộc thang bảng lương nhà nước thì tính hệ số bình quân 5 năm cuối x mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu;

Nếu đóng bảo hiểm xã hội không theo thang bảng lương nhà nước thì tính bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% cho 15 năm đầu, mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 2% (đối với nam) hoặc 3% (đối với nữ). Mức tối đa bằng 75%.

(Xin cám ơn BHXH TP.HCM đã giúp chúng tôi trong chuyên mục này)

Theo vietnamnet.vn