Chuyển đổi đất nông nghiệp khỏi nộp thuế

Hình ảnh Chuyển đổi đất nông nghiệp khỏi nộp thuế số 1
Ảnh minh họa: HTD

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nội dung giải đáp kỳ này do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

1. Năm 1985, tôi có mua lại của người cậu họ 5.500 m2 đất ruộng để trồng lúa với giá bảy chỉ vàng. Nay tôi dự định bán số đất này với giá tiền chênh lệch rất nhiều so với lúc mua. Tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không và nếu có thì phải nộp 2% trên giá bán hay 25% trên tiền lãi?

Trương Văn Sang (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Trả lời: Khoản 2, 6 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân chỉ quy định việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở duy nhất hoặc thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất để sản xuất. Nếu không thuộc các trường hợp này thì khi chuyển nhượng đất nông nghiệp ông phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về cách nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, theo Công văn 762 ngày 16-1-2009 của Bộ Tài chính, người nộp thuế được nộp 2% theo giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng. Trường hợp giá này thấp hơn mức giá do UBND cấp tỉnh quy định thì thực hiện theo giá do UBND cấp tỉnh quy định. Việc nộp 25% trên tiền lãi chỉ thực hiện theo yêu cầu của người nộp thuế và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng.

2. Vợ chồng chúng tôi vừa bán một căn nhà là tài sản duy nhất. Chúng tôi phải làm những thủ tục gì để chứng minh nội dung này nhằm mục đích xin miễn thuế?

Lai Chí Thanh (460/2G Kênh Nước Đen, thị trấn An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM)

Trả lời: Theo Thông tư 84 ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính, căn cứ xác định thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do người chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Nếu phát hiện không đúng thì cơ quan thuế sẽ xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế.

Theo đó, ông bà chỉ cần khai nhận nhà ở chuyển nhượng là nhà ở duy nhất mà không phải chứng minh gì thêm. Bản khai này có thể phải được UBND cấp phường chứng thực chữ ký tùy theo yêu cầu cụ thể của cơ quan thuế địa phương.

3. Tôi có thành lập công ty TNHH một thành viên và muốn biết việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với loại hình công ty này được quy định thế nào?

thuyhanh@yahoo.com

Trả lời: Đối với hoạt động của công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo www.phapluattp.vn