Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi theo Nghị định 25: Không thể là “trạm dừng chân” vô thời hạn

Trao đổi với PV báo Kinh tế & Đô thị về nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ của tiến trình cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Luật gia Vũ Xuân Tiền - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH tư vấn VFAM Việt Nam cho biết:

CPH là một trong những phương thức để chuyển đổi hình thức sở hữu của DN. Song, đáng tiếc là đến nay vẫn còn nhiều người trong chúng ta dị ứng với cụm từ "tư nhân hóa", lo ngại tài sản Nhà nước sẽ bị thất thoát sau CPH hoặc chuyển hình thức sở hữu… Nhưng đáng ngại hơn cả là sự thiếu mặn mà của các vị lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước và DNNN đối với quá trình CPH. Nếu tôi là giám đốc DNNN tôi cũng không muốn CPH, vì không phải bỏ đồng vốn nào mà lại được làm giám đốc, được làm chủ tài khoản DN, có rất nhiều quyền lực, nếu CPH chưa chắc tôi còn được hưởng những quyền lợi đó. Thêm nữa, quá trình CPH vừa qua đã chưa "lấy lòng" được số đông người lao động tại các DNNN. Điều này cũng dễ hiểu bởi dù được ưu đãi thì người lao động cũng chỉ là những cổ đông thiểu số. Chẳng hạn,nếu một DN có vốn khoảng 50 tỷ đồng, những người đứng đầu ở trên đã chiếm 40 tỷ cổ phần rồi, còn lại 10 tỷ chia cho 1.000 người lao động, tức là mỗi cán bộ nhân viên chỉ có vài triệu đồng cổ phần. Với số cổ phẩn nhỏ bé đó thì họ chẳng thể có tiếng nói gì trong đại hội cổ đông.

Một nguyên nhân cũng rất đáng bàn nữa là cho đến nay chúng ta không hề có văn bản nào mang tính chất là một văn bản luật, chỉ có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thông qua các Nghị định. Tổng cộng đã có 5 Nghị định được ban hành, nhưng Nghị định thì rất dễ thay đổi. Quốc hội cũng không có văn bản hay nghị quyết nào đề cập tới về vấn đề này.

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2010/NĐ-CP về "việc chuyển đổi các DNNN thành Công ty TNHH một thành viên và việc tổ chức, quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu". Theo ông, Nghị định 25 có thể góp phần thúc đẩy tiến trình CPH các DNNN?

Việc chuyển các DNNN thành công ty TNHH một thành viên theo Nghị định 25 thực chất chỉ là bước "quá độ", nếu không chỉ đạo quyết liệt, việc CPH các công ty TNHH một thành viên sẽ không thể về đích đúng hạn và từ đó nền kinh tế nước ta sẽ khó có thể được thừa nhận là nền kinh tế thị trường. Vì công ty TNHH một thành viên chỉ là hình thức bề ngoài, còn bản chất vẫn là DNNN hoạt động theo cơ chế và phương thức quản lý như cũ.

Lấy ví dụ, trước đây DNNN cấp địa phương do UBND tỉnh ra quyết định thành lập và ông Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch tỉnh trực tiếp quản lý. Bây giờ chuyển sang công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì vẫn do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, UBND tỉnh sẽ cử một vài người làm đại diện cho phần vốn góp của mình tại công ty đó. Điều đó, sẽ dẫn tới 2 hậu quả. Một là trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh lớn nhỏ nào thì Chủ tịch Cty đều phải lên xin ý kiến ông chủ sở hữu Nhà nước, tức là lên xin ý kiến Chủ tịch tỉnh hoặc Phó chủ tịch tỉnh hoặc một người nào đó được ông Chủ tịch tỉnh cử làm đại diện. Tuy nhiên, không phải cứ chạy lên xin ý kiến thì sẽ có ngay câu trả lời, bởi vì người trả lời còn phải huy động một bộ máy tham mưu gồm nhiều sở, ban, ngành. Một quyết định kinh doanh mà phải đi vòng vèo như vậy, công ty sẽ không còn cơ hội mà kinh doanh nữa.

Hai là trường hợp ông chủ sở hữu Nhà nước lạm dụng quyền lực hành chính để "phím" hoặc chỉ định cho công ty mà ông ấy làm chủ sở hữu hoặc đại diện phần vốn góp có thể dễ dàng nhận được công trình mà không phải đấu thầu. Điều này làm mất đi tính bình đẳng giữa các DN trên thị trường.

- Như vậy, việc chuyển đổi DNNN theo Nghị định 25 thực ra chỉ là tạo ra một "chiếc bình mới" cho một chất "rượu cũ"?

Đúng vậy, những tồn tại trong quản lý DNNN trước đây vẫn chưa được xóa bỏ ngay cả khi các DNNN đã được chuyển đổi theo Nghị định 25. Thậm chí, còn nảy sinh thêm những bất cập từ quá trình chuyển đổi. Chẳng hạn Nghị định 25 đã cho phép các DNNN tạm thời chuyển sang Công ty TNHH thì không cần lập phương án và thực hiện xử lý tài sản, tài chính, sắp xếp lại lao động, sử dụng đất.

Tôi cho rằng đây là điểm bất cập mà chúng ta phải chấp nhận để kịp thời hạn hoàn thành chuyển đổi là ngày 1/7/2010.

- Vậy theo ông, việc cần làm ngay đối với Chính phủ sau khi chuyển đổi các DNNN theo Nghị định 25 là gì?

Tôi cho rằng cần phải ban hành một loạt văn bản quy phạm pháp luật về CPH, chuyển đổi hình thức sở hữu đối với các công ty TNHH một thành viên thay cho các văn bản hiện nay. Bởi lẽ, về nguyên tắc, các văn bản trước đây đã hết hiệu lực.Hai là cần có một lộ trình CPH cụ thể, trong Nghị định 25 ghi rõ là: Các công ty thuộc diện CPH nhưng chưa CPH được thì sau khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên vẫn phải tiếp tục CPH theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhưng theo tôi biết thì đến nay cũng chưa cơ quan nào công bố lộ trình cụ thể cho việc CPH, liệu năm 2010 có xúc tiến việc CPH hay không hay lại để tới năm 2011?

Theo đánh giá của tôi thì quá trình CPH ở nước ta có thể vẫn tiếp tục chậm nếu Chính phủ, Quốc hội không chỉ đạo quyết liệt. Các công ty TNHH một thành viên sau chuyển đổi theo Nghị định 25 có thể trở thành "những trạm dừng chân" vô thời hạn trong quá trình cải cách nền kinh tế.

 

Trang Anh

Theo www.ktdt.com.vn