Điểm chuẩn NV2 của 5 trường ĐH, CĐ phía Bắc

Chiều ngày 11/9, ĐH Thương mại, Điều dưỡng Nam Định, Dân lập Thăng Long, Lương Thế Vinh, CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã chính thức công bố điểm chuẩn NV2. Ngoài ra 3 trường cũng thông báo xét tuyển NV3.

Mức điểm chuẩn và điểm sàn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

1. ĐH Thương mại

 

Ngành/Chuyên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn NV2

Đối với trình độ đại học

 

 

- Quản trị hệ thống thông tin thị trường và  thương mại

409

20,5

- Luật Thương mại

410

21,0

- Quản trị nguồn nhân lực thương mại

411

21,5

Đối với trình độ cao đẳng

 

 

- Kinh doanh Khách sạn-Du lịch

C65

14,5

- Marketing

C66

16.0

 Căn cứ điểm trúng tuyển trên, trường Đại học Thương mại sẽ gửi giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) theo địa chỉ ghi trên phong bì mà thí sinh đã ghi trong hồ sơ xét tuyển. Thời gian nhập học: ngày 19/9/2009

2. ĐH Điều dưỡng

* Điểm chuẩn NV2:18.0 điểm (HSPT - KV3)

* Xét tuyển NV3      

- Chỉ tiêu: 100

- Điểm sàn xét tuyển 18,0 điểm (HSPT - KV3) đối với những thí sinh dự thi đại học (khối B) năm 2009 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện (gửi thư bảo đảm hoặc chuyển phát nhanh) theo quy định, hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9/2009.  

Địa chỉ: Phòng thu hồ sơ - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 257 Hàn Thuyên - Phường Vị Xuyên - Tp Nam Định. Điện thoại: 0350.3643495 

3. CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Ngành

Mã  ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

ĐH

Cao đẳng

 

 

 

 

Công nghệ May

01

A

10,0

10,0

Công nghệ Giày

02

A

10,0

10,0

Quản trị Kinh doanh

03

A, D1

11,5

14,5

Tài chính Ngân hàng

04

A, D1

12,0

15,0

Kế  toán

05

A, D1

11,0

14,0

ING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign="top" width="196">

Anh văn Thương mại

06

D1

10,5

12,5

Hoa văn Thương mại

07

D1,D4

10,0

10,0

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

08

A

10,0

10,0

Công nghệ Thông tin

09

A, D1

10,0

13,0

Thiết kế Thời trang

10

A, V

10,0

10,0

Trung cấp : xét tuyển điểm thi ĐH, CĐ năm 2009; điểm môn Toán + Lý hoặc Toán + Ngoại ngữ  từ học bạ lớp 12

Xây dựng DD&CN

21

 

8,0

 

Kế  toán

22

 

8,0

 

Điểm trúng tuyển trên áp dụng đối với khu vực 3 (mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1 điểm)

- Trường cho phép những thí sinh không trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán được phép chuyển sang các ngành còn lại có cùng khối thi

- Trường tiếp tục xét tuyển NV3 tất cả các ngành ngoại trừ Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán

- Điểm sàn xét tuyển NV3 Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy bằng điểm chuẩn NV2

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2009.  

4. ĐH Dân lập Thăng Long:

Điểm chuẩn NV2:

1. Các ngành thi khối A với điểm môn Toán tính hệ số 2 (Toán - Tin ứng dụng, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và viễn thông, Tin quản lý): 21 điểm

2. Các ngành thi khối A không có môn tính hệ số 2 (Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý bệnh viện): 16 điểm

3. Các ngành thi khối B (Điều dưỡng, CT xã hội, Y tế công cộng): 17 điểm.

4. Các ngành thi khối C (Công tác xã hội, Việt Nam học): 17 điểm.

5. Các ngành thi khối D1,3 không có môn tính hệ số 2 (Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản lý bệnh viện, CT xã hội,Việt Nam học, Tiếng Nhật, Tiếng Trung): 16 điểm.

6. Ngành Tiếng Anh (khối D1, điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 2): 21 điểm.

7. Ngành Tiếng Trung (khối D4, điểm môn Tiếng Trung tính hệ số 2): 21 điểm.

8. Các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn NV3:

Xét tuyển đợt 3: Có 300 chỉ tiêu cho tất cả các ngành (trừ ngành Toán - Tin ứng dụng, Tin quản lý, Tài chính - Ngân hàng không nhận xét tuyển đợt 3).

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 14/9 đến 16h 30ngày 24/9/2009. Công bố điểm trúng tuyển đợt 3:ngày 25.9.2009.

Chi tiết về thủ tục nhập học có thể xem trên trang web của trường, địa chỉ: http://www.thanglong.edu.vn/

5. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh:

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2: Bằng điểm sàn Bộ quy định.

a-Đại học:

- Khối A, D: 13 điểm.

- Khối B, C: 14 điểm

b-Cao đẳng:

- Khối A, D: 10 điểm.

- Khối B, C: 11 điểm

Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 nhập trường vào ngày 20 và 21/9/2009.

Xét chuẩn nguyện vọng 3:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm tuyển

A

Trình độ đại học (Chỉ tiêu 1400)

 

 

 

1

Tin học

101

A, D1

13 / 13

2

Xây dựng Dân dụng - CN

102

A

13

3

Xây dựng cầu đường

105

A

13

4

Thú y

307