Hà Nội nâng cấp Phòng tiếp dân thành Ban tiếp dân

Theo Đề án Ban Tiếp dân của UBND thành phố Hà Nội vừa được phê duyệt (Quyết định số 1934/QĐ-UBND), “Phòng tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND thành phố” được nâng cấp thành “Ban Tiếp dân của UBND thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Ban Tiếp dân).
 
Hình ảnh Hà Nội nâng cấp Phòng tiếp dân thành Ban tiếp dân số 1
(Ảnh:VNN)
Ban Tiếp dân trực thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, có tài khoản và con dấu riêng, do một Phó Chánh văn phòng UBND thành phố làm Trưởng ban.

Ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc ra đời Ban Tiếp dân sẽ khắc phục những hạn chế mà Phòng tiếp công dân trước đây chưa có đủ chức năng, quyền hạn đáp ứng được những yêu cầu ngày càng tăng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo chức năng mới, Ban Tiếp dân là cơ quan đầu mối xử lý bước đầu tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu, thẩm định các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết đơn khiếu nại, thông báo giải quyết tố cáo trình lãnh đạo UBND thành phố ký ban hành.
 
Ban cũng sẽ kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, sở, ngành trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo thành phố đối với việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của thành phố; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo, các nội dung kết luận, chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo thành phố có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng theo ông Thành, trước đây do chưa có cơ quan chuyên môn chuyên trách nên việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố còn bị hạn chế. Một số đơn vị cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc, kịp thời, làm cho việc tiếp công dân, xử lý đơn có nơi, có lúc còn mang tính hình thức.
(Theo TTXVN)

Theo vietnamnet.vn