Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam thường xuyên thực hiện huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Sau đây là một số hình ảnh về Quân chủng Hải quân nhân Nam huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các trang thiết bị mới, hiện đại.

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 1

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 2

Biên đội tàu Hải quân NDVN chuẩn bị huấn luyện trên biển

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 3

Tàu hộ vệ săn ngầm Lữ đoàn 171 bắn đạn thật

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 4

Tên lửa bộ Hải quân bắn đạn thật

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 5

Tàu Hải quân huấn luyện bắn đạn thật trên biển

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 6

Chuẩn bị đi biển

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 7

Hải quân đánh bộ luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 8

Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 9

Tên lửa bộ sẵn sàng chiến đấu

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 10

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 11

Tàu của Đoàn M72 huấn luyện trên biển

Hình ảnh Hải quân Việt Nam luyện tập bắn đạn thật số 12

Hải quân nhân Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(Theo Báo Quân đội Nhân dân)
Nguồn : 24h.com.vn