Học và thi Toef ITP ( nội bộ ) ở đâu?.

Hình ảnh Học  và thi Toef ITP ( nội bộ ) ở đâu?. số 1
Trung tâm đào tạo ngữ âm và văn hóa giao tiếp ( tên giao dịch quốc tế - The Phonetics solution and Cultural communication) phối hợp với Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kì (IIE) tổ chức thi Toefl ITP ( nội bộ).

 

Theo Quyết định số 45/2008/QD-BGDDT ngày 05/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bài thi TOEFL ITP được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước (yêu cầu cho đối tượng thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ là 400 TOEFL ITP điểm và học viên khi tốt nghiệp phải đạt trình độ TOEFL ITP 450 điểm). Nhằm cung cấp thông tin rõ hơn về chuơng trình đào tạo và thi chứng chỉ TOEFL ITP (nội bộ), Trung tâm đào tạo ngữ âm và văn hóa giao tiếp ( tên giao dịch quốc tế - The Phonetics solution and Cultural communication), đơn vị được bảo trợ đào tạo bởi trung tâm CEPECE thuộc Cục đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kì (IIE) - đại diện chính thức của Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam tổ chức thi Toefl ITP ( nội bộ) tại các điểm thi khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể liên hệ với đại diện PSC.

 

Tại Hà Nội:

 

Trung tâm đào tạo ngữ âm và văn hóa giao tiếp PSC Số 23 Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy –HN Web: www.psc.edu.vn; ĐT: 04-35568739 Email: psc.toeflitp.HN@gmail.com Cán bộ phụ trách: Cô Ngọc Hà – liên hệ: 016.89598881

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Học viện Hành chính quốc gia Số 10, Đường 3-2, Q10, TPHCM Email: psc.toeflitp.HCM@gmail.com Cán bộ phụ trách: Cô Thùy Linh – liên hệ: 090.9983366

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập, nghiên cứu (Tiếng Anh học thuật) do Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) xây dựng, dành cho những quốc gia mà tiếng mẹ đẻ không phải là Tiếng Anh. Bài thi nhằm hướng tới đối tượng là các cá nhân đang học tập , chuẩn bị thi cao học và Nghiên cứu sinh thi vào đợt tháng 3/2010và các đối tượng khác có nhu cầu như sử dụng chứng chỉ để xin việc, để thi công chức, để đạt chuẩn tiếng Anh yêu cầu đầu ra của một số trường đại học yêu cầu bắt buộc cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường….. có kết quả thi cao nhất.

 

Theo 24h.com.vn