Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông dành từ 500- 600 chỉ tiêu xét tuyển NV2

Học viện dành từ 500- 600 chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho các ngành ở khu vực miền Bắc và khoảng 400 chỉ tiêu xét NV2 cho khu vực phía Nam. Chiều ngày 10/8, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Trao đổi với PV, ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện cho biết, trường dành gần 1.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Cụ thể, Học viện dành từ 500- 600 chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho các ngành ở khu vực miền Bắc và khoảng 400 chỉ tiêu xét NV2 cho khu vực phía Nam.

Dưới đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Điểm chuẩn dành cho đối tượng học sinh đóng góp học phí như các trường công lập:

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (cơ sở phía Bắc) - Mã trường BVH

Các ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn 2010
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 23,0
Kỹ thuật Điện - điện tử 102 20,0
Công nghệ thông tin 104 23,0
Quản trị kinh doanh 401 21,0
Kế toán 402 20

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam) - Mã trường BVS

Các ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn 2010
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 18,0
Kỹ thuật Điện - điện tử 102 16,0
Công nghệ thông tin 104 17,0
Quản trị kinh doanh 401 17,5
Kế toán 402 16,0

Điểm chuẩn đối với đối tượng học sinh đóng góp học phí theo nhu cầu:

Phía Bắc:

Các ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn 2010
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 17,0
Kỹ thuật Điện - điện tử 102 16,0
Công nghệ thông tin 104 17,0
Quản trị kinh doanh 401 17,0
Kế toán 402 17,0

Phía Nam:

Các ngành đào tạo Mã ngành Điểm chuẩn 2010
Kỹ thuật Điện tử viễn thông 101 14,0
Kỹ thuật Điện - điện tử 102 13,5
Công nghệ thông tin 104 14,0
Quản trị kinh doanh 401 14,0
Kế toán 402 14,0

Theo Dân Trí