Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 1

Kiểu tóc tết Pháp khá cổ điển, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 2

Đầu tiên bạn sẽ lấy 3 lọn tóc như trên.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 3

Đặt lọn tóc 1 lên trên lọn tóc 2.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 4

Sau đó lại đặt lọn tóc 3 lên lọn tóc 1.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 5

Lấy thêm 1 phần tóc, gộp vào lọn tóc 2 rồi kéo sang bên trái, đặt trên lọn tóc 3.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 6

Lọn tóc 1 lấy thêm tóc đặt trên lọn tóc 2 ở phần giữa trung tâm.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 7

Bạn tiếp tục thực hiện các bước tương tự, lấy những lọn tóc nhỏ ở 2 bên.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 8

Tết cho đến hết theo chiều dài của mái tóc.

Hình ảnh Hướng dẫn cách tết tóc kiểu Pháp số 9

Cuối cùng dùng một chiếc dây chun để buộc giữa lại.

Nguồn : Eva.vn