Kế hoạch tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho Thiếu nhi

UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 131/KH-UBND về tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho Thiếu nhi năm 2009. Theo đó, các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại các Trung tâm Văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng, thiết thực chăm lo cho mọi trẻ em, mọi gia đình trong Tết Trung thu cổ truyền nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi bổ ích. Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đơn vị, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Tổ chức huy động các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc, học tập và vui chơi cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.

UBND TP giao cho Sở Lao động TBXH có trách nhiệm chỉ đạo các phòng LĐTBXH các quận, huyện, thị xã và các trung tâm, trường, làng thuộc Sở có chức năng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị. Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Lao động TBXH tổ chức đêm hội Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của TP tại Cung Thiếu nhi Hà Nội…

 

H.Anh

Theo www.ktdt.com.vn