Lãi suất huy động VND tăng, lãi suất USD giảm

Hình ảnh Lãi suất huy động VND tăng, lãi suất USD giảm số 1
 

Theo thông báo ngày 17/4 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động tiền Việt Nam (VND)  trong tuần có xu hướng tăng trong khi lãi suất huy động USD lại diễn biến theo chiều ngược lại.

Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Viettinbank) và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, lãi suất huy động VND tăng từ 0,1-0,4%/năm ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất huy động bằng VND của Ngân hàng ngoài Quốc doanh điều chỉnh tăng từ 0,1-0,2%/năm đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng.

Lãi suất huy động bằng USD của Viettinbank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giảm từ 0,1-0,6%/năm.  BIDV hiện áp dụng lãi suất huy động USD tối đa với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 2%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nuớc, mặt bằng lãi suất cho vay tuần này tương đối ổn định so với tuần trước: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm; lãi suất cho vay VND của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay USD ở mức 6-7%/năm.

BIDV, Viettinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Vietcombank đã điều chỉnh lãi suất cho vay của các hợp đồng tín dụng đã ký trước đây về mức lãi suất cho vay tối đa theo quy định hiện hành (10,5%/năm).

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 17/4 là gần 237.000 tỷ đồng. So với  cách đây một tuần, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng hơn 18.000 tỷ đồng (tương đương tăng 8,42%).

Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân trung ương gần 176.000 tỷ đồng; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hơn 50.000 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 10.096 tỷ đồng; công ty tài chính gần 500 tỷ đồng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, tình hình thị trường tiền tệ trong tuần ổn định, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.

Các ngân hàng thương mại có xu hướng niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức sát trần, phổ biến quanh mức 17.783 – 17.786. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có sự linh hoạt trong điều hành tỷ giá nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.


Theo vnmedia.vn