Mẫu hợp đồng 2016 | Tư vấn làm mẫu hợp đồng mới nhất

Mẫu hợp đồng mới nhất 2016, Tư vấn mẫu hợp đồng thuê nhà, mẫu hợp đồng mua bán, mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng xây nhà … Tổng hợp những mẫu hợp đồng mới nhất theo quy định của pháp luật hợp đồng

 • Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyến sử dụng đất

  Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy...

 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Dưới đây chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để các bên tham khảo trong quá trình xây dựng và thực hiện hợp...
 • Mẫu hợp đồng cho thuê đất

  Đất đai, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng đất ngày...
 • Bài viết được nhiều người quan tâm về sự kiện Mẫu hợp đồng

 • Mẫu hợp đồng đại diện

  Mẫu hợp đồng dại diện là loại mẫu hợp đồng mà các bên thường xuyên phải sử dụng tới khi một bên muốn đại diện cho bên còn lại thực hiện các quyền...
 • Mẫu hợp đồng cộng tác viên

  Cộng tác viên là người không hoặc chưa nằm trong biên chế của một dự án, một công ty hoặc một cơ quan tổ chức. Vì vậy nghề cộng tác viên thường là...
 • Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

  Sữa chữa nhà ở là nhu cầu cần thiết của mọi người. Để đảm bảo quyền lợi của các bên cần làm hợp đồng sửa chữa nhà ở. Dưới đây là mẫu hợp đồng sửa...
 • Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

  Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản của ngừời sử dụng đất. Chúng tôi xin đưa ra mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử...
 • Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán

  Cùng với sự phát triển của xã hội, số lượng các công trình xây dựng ngày càng nhiều, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và làm việc của con...
 • Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

  Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, nhiều cá nhân muốn thuê nhà xưởng nên cần thiết phải có hợp đồng thuê nhà xưởng đúng quy định của pháp luật. Dưới...
 • Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

  Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình là một dạng hợp đồng khá phổ biến trong lĩnh vực xây dựng
 • Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Dưới đây chúng tôi xin cung cấp mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ để các bạn tham khảo
 • Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn dành cho viên chức

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là một trong những loại hợp đồng lao động được quy định trong Bộ luật lao động hiện nay. Dưới đây là mẫu...
 • Mẫu hợp đồng thuê nhà

  Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng phổ biến hiện nay các bên thường xuyên phải sử dụng tới. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà mà các bên có thể tham...
 • Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn cho viên chức

  Hợp đồng lao động có xác định thời hạn là một trong những loại hợp đồng lao động được quy định trong Bộ luật lao động hiện nay. Dưới đây là mẫu hợp...
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

  Hoạt động chuyển nhượng vốn góp là hoạt động khá phổ biến diễn ra trong nội bộ của doanh nghiệp được thực hiện thông qua hợp đồng. Dưới đây, chúng...
 • Mẫu hợp đồng lao động

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ...
 • Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

  Hợp đồng ký gửi hàng hóa gồm một số nội dung cơ bản như đối tượng của hợp đồng, quy cách giao hàng, phương thức thanh...
 • Mẫu hợp đồng đầu thầu mới nhất

  Hợp đồng đấu thầu là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà...
 • Mẫu hợp đồng kinh tế

  Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch...
 • Mẫu hợp đồng cho thuê đất

  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn...
« 1 2 3 4 5

mẫu hợp đồng,mau hop dong,hợp đồng thuê nhà ,hợp đồng mua bán ,hợp đồng kinh tế ,hợp đồng xây nhà ,hop dong mua ban dat ,

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến

Hotline hỗ trợ trực tuyến 1900 - 6188