Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế

Trần Thị Quỳnh và các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2009 vừa có buổi chụp hình trong trang phục áo tắm. Mời các bạn ngắm chân dung các người đẹp trong những bộ đồ tắm "mát mẻ".
 
 
Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 1
 
Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 2

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 3

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 4

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 5

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 6

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 7

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 8

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 9

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 10

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 11

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 12

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 13

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 14

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 15

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 16

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 17

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 18

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 19

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 20

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 21

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 22

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 23

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 24

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 25

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 26

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 27

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 28

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 29

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 30

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 31

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 32

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 33

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 34

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 35

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 36

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 37

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 38

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 39

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 40


Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 41

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 42

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 43

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 44

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 45

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 46

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 47

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 48

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 49

Hình ảnh Ngắm ảnh áo tắm của người đẹp Hoa hậu quốc tế số 50

 
Vĩnh Ngọc
Theo GB

Theo dantri.com.vn