Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano

Là hai tên tuổi lớn trong làng thời trang Hermes và John Galliano luôn làm hài lòng những vị khách hàng khó tính nhất. Bằng sự sáng tạo tinh tế họ đã cho ra đời những mẫu giầy dép sang trọng và đẳng cấp tạo nên xu hướng thời trang mới cho năm 2011.
Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 1

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 2

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 3

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 4

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 5

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 6

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 7

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 8

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 9

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 10

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 11

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 12

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 13

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 14

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 15
BST 2011 của Hermes

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 16

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 17

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 18

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 19

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 20

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 21Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 22

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 23

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 24

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 25

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 26

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 27

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 28

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 29

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 30

Hình ảnh Những mẫu giầy mới nhất 2011 của Hermes và John Galliano số 31

BST 2011 của John Galliano

 
Linh Nhã
TheoFS