Quản lý đảng viên bằng phân công nhiệm vụ

Hình ảnh Quản lý đảng viên bằng phân công nhiệm vụ số 1 

Lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở Đảng ở Thạch Thất. 
Ảnh: Thái Hiền

(TinMoi) - Làm thế nào để nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, nhất là chi bộ khối nông thôn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH? Cách làm của Đảng bộ huyện Thạch Thất là đổi mới tư duy của cấp ủy và phân công nhiệm vụ gắn với quản lý đảng viên.

 

Chuyển từ nhận thức

 

Đảng bộ huyện Thạch Thất có gần 80 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 23 đảng bộ xã, thị trấn, khoảng 170 chi bộ thôn và gần 4.000 đảng viên khu vực nông thôn. Kiểm tra tại 40 chi bộ cho thấy, ở không ít cơ sở vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng mờ nhạt, lúng túng trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Cá biệt có chi bộ chưa xác định được phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khắc phục tình trạng này, BCH Đảng bộ huyện Thạch Thất đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng khối nông thôn.

 

Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Nhàng cho biết: Nhìn rõ yếu kém, Huyện ủy yêu cầu 100% chi bộ khối nông thôn tăng cường quán triệt học tập nghị quyết. Trước hết, việc học tập giúp cho các chi bộ nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sau đó, tùy từng chi bộ, yếu khâu nào, tập trung khắc phục khâu đó. Hai vấn đề trọng tâm là làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Huyện ủy cũng hạn chế việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

 

Trước đây, các chi bộ nông thôn chỉ tập trung lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch của HTX NN có phần coi nhẹ các mảng khác. Để thay đổi được quan điểm cố hữu này, Huyện ủy phân công cấp ủy viên phụ trách cụm, xã đến dự sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền làm chuyển biến tư tưởng của cấp ủy, đảng viên. Nay hầu hết chi bộ đã lãnh đạo toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và bám sát tình hình địa phương để xây dựng nghị quyết. Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ xã Hương Ngải, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Đại Đồng và chi bộ 3 thuộc Đảng bộ xã Dị Nậu đã thực hiện tốt chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ban hành nghị quyết xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha. Từ đây, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Ngoài ra, các chi bộ còn quan tâm chỉ đạo phát triển ngành nghề phụ, dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân.

 

Các chi bộ ở hai xã Chàng Sơn, Bình Yên đã thể hiện thành công vai trò lãnh đạo trong công tác văn hóa - xã hội thông qua chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường. Hiện nay, gần 100% các cháu mẫu giáo đã đến lớp, không còn học sinh tiểu học bỏ học; hằng năm có 10-20 cháu thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, THCN. Tại thôn 9, xã Thạch Hòa, cấp ủy trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo công tác khai báo tạm vắng, tạm trú, liên kết an ninh với các thôn giáp ranh trong xã và các đơn vị đóng trên địa bàn, do vậy đã triệt xóa được nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

 

Phân công nhiệm vụ gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện

 

Đây là giải pháp khá hiệu quả của Đảng bộ huyện Thạch Thất khi xây dựng và củng cố chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Hầu hết các chi bộ đều phân công rõ nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng phần việc, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự. Số đảng viên cao tuổi hoặc đi làm ăn xa được miễn sinh hoạt nhưng hằng năm vẫn phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên tại nơi cư trú để chi bộ quản lý. Ông Nhàng khẳng định, chính việc phân công nhiệm vụ gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện để xếp loại cuối năm là yếu tố nâng cao chất lượng đảng viên. Việc làm này buộc đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức và gương mẫu trước quần chúng. Việc thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng cho thấy rõ điều đó. Trong khi nhiều địa phương vất vả về GPMB, thậm chí còn nảy sinh khiếu kiện, phức tạp thì năm 2008, Thạch Thất đã bàn giao được hơn 428ha mặt bằng cho 16 dự án. Trong đó có nhiều dự án quan trọng, như đường ống nước sông Đà, mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, các công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bảo đảm tiến độ thi công.

 

Tuy nhiên, hiện tại ở Thạch Thất chưa hết những chi bộ yếu kém, chậm khắc phục và vẫn còn đảng viên thiếu gương mẫu, ngại học tập, giảm sút ý chí chiến đấu, việc phân công nhiệm vụ còn mang tính mùa vụ… Đây chính là những vấn đề mà Huyện ủy Thạch Thất tập trung khắc phục trong thời gian tới.

 

Lê Hương

Theo www.hanoimoi.com.vn