Tái chế nước thải thành nước sạch

Sau khi được lọc sạch theo công nghệ riêng, những thùng nước thải sinh hoạt có thể dùng để giặt giũ, rửa vệ sinh, tưới cây… bảo đảm an toàn cho sức khoẻ.

Hình ảnh Tái chế nước thải thành nước sạch số 1
Tái sử dụng nước thải sinh hoạt sẽ góp phần làm giảm chi phí sử dụng nước sạch. Ảnh: MiO

Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM đã nghiệm thu đề tài Tái sử dụng nước thải sinh hoạt thành nước cấp do PGS.TS Nguyễn Phước Dân, khoa môi trường, đại học Bách khoa TP.HCM làm chủ nhiệm.

Trên cơ sở nghiên cứu và thực hiện các đánh giá thực tế, ông Dân nhận thấy việc sử dụng nguồn nước cấp (nước máy) hiện nay chưa hợp lý, gây lãng phí. Nhiều doanh nghiệp sử dụng nước cấp làm mát, tưới cây hoặc vệ sinh nhà xưởng, còn người dân sử dụng để giặt giũ, vệ sinh…

Trong khi đó, để làm những việc này có thể sử dụng nguồn nước chất lượng thấp hơn, tận dụng “xài lại” từ nước thải sinh hoạt, sau khi đã xử lý chất lượng. Từ đây, đề tài nghiên cứu của ông Dân đưa ra hai giải pháp:

Sử dụng công nghệ than hoạt tính sinh học BAC kết hợp lọc cát sinh học BAC-BSF ở tốc độ lọc 2 – 3m³/h cùng với khử trùng: nguồn nước sau khi xử lý có thể cho chất lượng nước tái sinh phù hợp để sử dụng giội rửa toilet, tưới cây xanh. Hiệu suất khử COD trung bình khoảng 60%, cao nhất khoảng 88%.

Sử dụng công nghệ BAC-BSF kết hợp màng RO: nước thải sau khi xử lý bằng công nghệ này đạt chất lượng cao, phục vụ các hoạt động dịch vụ, công nghiệp cần chất lượng cao như nồi hơi, làm mát, vệ sinh trang thiết bị, tái nạp tầng nước ngầm phục vụ cấp nước sinh hoạt. Hiệu suất xử lý TDS và TOC trung bình lần lượt đạt 96% và 95%.

Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy cả hai công nghệ trên đều đem lại chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ theo đúng quy định của tổ chức Y tế thế giới quy định cho nước dùng sinh hoạt. Từ đây, đề tài đã đề xuất các tiêu chuẩn chất lượng nước tái sinh dùng trong sinh hoạt ở đô thị và trong công nghiệp Việt Nam.

Nếu các công nghệ này được áp dụng vào thực tế sẽ góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng nước của người dân, từ đó dẫn đến chi phí sử dụng nước sạch giảm. “Nhà nước cần sớm ban hành các chính sách khuyến khích sử dụng nước tái sinh, trước hết ở những vùng khan hiếm nước và thành lập quỹ tái sử dụng nước để hỗ trợ tài chính cho hoạt động trên. Những hoạt động cụ thể, hữu ích ấy sẽ đẩy mạnh việc sử dụng nước tái sinh, góp phần gìn giữ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước”, ông Dân nói.

Theo www.phapluattp.vn