Thắc mắc về kì thi tốt nghiệp THPT

Trước mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi thu các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của các đối tượng trên và lưu giữ tại phòng trực của Hội đồng.

Một tuần trước ngày thi tốt nghiệp THPT, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Nghĩa  Bộ GD - ĐT đã giải đáp một số vấn đề  liên quan về sử dụng điện thoại di động, thanh tra, cách xếp phòng thi, đối tượng ưu tiên...

Đối tượng nào được mang theo và sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi khi các buổi thi đang tiến hành?

Tất cả những người làm nhiệm vụ trong khu vực thi khi Hội đồng coi thi đang làm việc đều không được mang theo và sử dụng phương tiện thu, phát thông tin cá nhân.

Trước mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi thu các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của các đối tượng trên và lưu giữ tại phòng trực của Hội đồng.

Khi cần thông tin khẩn cấp, cán bộ làm nhiệm vụ thi phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi để sử dụng điện thoại cố định đã được đăng ký của Hội đồng coi thi.

Lực lượng thanh tra của Bộ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi có thực hiện việc quản lý thí sinh trong các buổi thi không?

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 quy định: “Trong các buổi thi, thí sinh không được ra ngoài phòng thi, trừ trường hợp đặc biệt chỉ được ra ngoài sau 2/3 thời gian làm bài thi. Nếu phải cho thí sinh ra ngoài, giám thị trong phòng thi giao thí sinh cho thanh tra, thanh tra giao cho giám thị ngoài phòng thi trực tiếp giám sát thí sinh cho đến khi thí sinh trở lại phòng thi. Đối với các trường hợp thí sinh ốm đau đột xuất, phải đề nghị giám thị bên ngoài phòng thi báo cáo Chủ tịch Hội đồng coi thi để giải quyết”.

Tuy nhiên, để cán bộ thanh tra tập trung thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát các buổi thi, trong trường hợp phải cho thí sinh ra ngoài phòng thi thì giám thị trong phòng thi trực tiếp giao thí sinh cho giám thị ngoài phòng thi (chốt ở đầu hành lang) dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ thanh tra.

Trong các buổi thi tự luận, giám thị có phải ghi vào ô Số thứ tự trong Tờ giấy thi của thí sinh không?

Giám thị và thí sinh không ghi bất cứ thông tin gì vào ô Số thứ tự trong Tờ giấy thi của thí sinh trong các buổi thi tự luận.

Khi thu bài, các bài thi của thí sinh trong phòng thi có được lồng vào nhau không?

Để khắc phục triệt để hiện tượng làm mất bài thi của thí sinh tại một số Hội đồng coi thi trong những kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây và hạn chế đến mức thấp nhất nhầm lẫn, sai sót trong khi làm phách bài thi tự luận tại các địa phương.

Năm nay, Bộ yêu cầu khi thu bài thi, các tờ giấy của mỗi bài thi được lồng vào nhau. Các bài thi, (trước khi đưa vào túi đựng bài thi), được xếp (không lồng vào nhau) theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn".

Trường hợp thí sinh vi phạm quy chế đến mức kỷ luật hủy kết quả thi thì xử lí bài thi của thí sinh này như thế nào?

Bài thi của thí sinh bị vi phạm và biên bản xử lý thí sinh vi phạm được niêm phong trong các túi riêng theo từng buổi thi để đưa vào túi số 3 của Hội đồng coi thi rồi chuyển giao cho sở GDĐT;

Giám đốc sở GDĐT hoặc người được ủy quyền lưu giữ các bài thi và biên bản xử lí thí sinh vi phạm quy chế, lập danh sách thí sinh vi phạm quy chế bị hủy kết quả bài thi; nếu là bài thi tự luận, phải gửi danh sách này tới cho tỉnh chấm bài.

Cần lưu ý cập nhật đầy đủ thông tin về thí sinh vi phạm quy chế bị xử lí kỷ luật hủy kết quả thi (cùng với việc cập nhật thông tin về các thí sinh vắng thi, thí sinh được miễn thi, đặc cách…) vào cơ sở dữ liệu gửi cho tỉnh chấm bài tự luận.

Việc xếp phòng thi cuối cùng được thực hiện như thế nào?

Điểm a khoản 4 Điều 10 của Quy chế 04 quy định: “Trong mỗi cụm trường, danh sách thí sinh được sắp xếp theo các bước sau:

Bước 1. Xếp theo thứ tự ban: Thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên, Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Cơ bản; thí sinh giáo dục thường xuyên (nếu có);

Bước 2. Xếp theo thứ tự ưu tiên của môn thi ngoại ngữ (trừ thí sinh giáo dục thường xuyên): Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật;

Bước 3. Lập danh sách thí sinh cho mỗi môn thi ngoại ngữ và dành riêng cho giáo dục thường xuyên (nếu có) theo thứ tự a, b, c,.. của tên thí sinh”.

“Sắp xếp thí sinh trong một phòng thi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; mỗi phòng thi 24 thí sinh; riêng phòng thi cuối cùng, xếp theo Bước 3 tại điểm a khoản 3 của Điều này, có thể xếp đến không quá 28 thí sinh”.

Để tránh khó khăn cho các đơn vị còn hạn chế về cơ sở vật chất phòng thi, sau khi sắp xếp thí sinh theo 3 bước trên, Bộ cho phép ghép cơ học các phòng thi cuối không đủ 24 thí sinh/phòng theo nguyên tắc:

- Chỉ được ghép các phòng thi cuối trong cùng một hội đồng coi thi;

- Các phòng thi cuối trong một phòng ghép vẫn có riêng các danh sách thí sinh, túi đề thi và túi bài thi;

- Các túi số 1 (đựng bài thi của của thí sinh) của các phòng thi cuối được xếp riêng theo môn ngoại ngữ.

Các đơn vị, tùy theo tình hình thực tế, phải bổ sung số lượng giám thị và cử giám thị có nghiệp vụ tốt coi thi tại phòng thi ghép này.

Nếu mẫu Phiếu trả lời trắc nghiệm (M15), quy định trong Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 của Bộ, không phù hợp với máy chấm thi trắc nghiệm của đơn vị thì giải quyết thế nào?

Mẫu M15 chỉ quy định các mục cần có trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Các đơn vị cần thiết kế phiếu trả lời trắc nghiệm phù hợp với máy chấm, có đủ các mục quy định trong mẫu M15; số ô để tô số báo danh, mã đề và số lượng các câu trả lời trong phiếu cũng cần phải thống nhất với mẫu M15.

Theo VNN

Theo www.ktdt.com.vn