Từ 1/5/2010: Lương tối thiểu tăng lên 800.000 đồng

Hình ảnh Từ 1/5/2010: Lương tối thiểu tăng lên 800.000 đồng số 1
Năm 2010, nhiều người lao động sẽ được tăng lương
 

TinMoi - Ngày 1/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng. Theo đó, từ 1/5/2010, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho người hưởng lương từ ngân sách sẽ được điều chỉnh từ 650.000 lên 800.000 đồng một tháng.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng đã yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2010 theo lộ trình và phù hợp với khả năng ngân sách, trình Thủ tướng.

Bộ Lao động cần sớm ban hành chính sách để điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trong nước từ ngày 1/1/2010, với mức tăng ở vùng thấp nhất là 12,3%.

Với mức tăng này, tiền lương tối thiểu sẽ tăng từ 650.000 đồng/tháng (hiện nay) lên 799.500 đồng/tháng (làm tròn thành 800.00 đồng/tháng).

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng sẽ tăng mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo các loại hình doanh nghiệp có chung mức lương tối thiểu vào năm 2012.

Với người nghỉ hưu, người có công với cách mạng, cũng được điều chỉnh lương từ 1/5/2010, với mức 12,5%. Năm 2010, Chính phủ sẽ chưa triển khai chế độ phụ cấp công vụ.

Thông báo cũng nêu rõ, Bộ Tài chính khẩn trương tính toán khả năng ngân sách 2010, báo cáo rõ những khó khăn về đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh lương theo lộ trình. Trên cơ sở đó, làm rõ điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương 2010.


Theo vnmedia.vn