Xuất cảnh được mang theo bao nhiêu tiền, vàng?

 - Tôi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ. Trong một thời gian ngắn nữa cả gia đình chúng tôi sẻ xuất cảnh. Xin hỏi khi xuất cảnh, tôi được phép mang bao nhiêu tiền, vàng? (Đoàn Ngọc Thuận, Quận 7, HCM)

Vấn đề này xin trao đổi như sau:

Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 1165/2001/QĐ-NHNN ngày 12/9/2001 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh quy định: Cá nhân xuất cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 (ba trăm) gam trở lên phải khai báo Hải quan. Nếu mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 1 (một) kilôgam trở lên phải có giấy phép do Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú cấp.

Điều 1 Quyết định 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của NHNN về việc sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh quy định: Sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh như sau: Về ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam, người cư trú và người không cư trú là cá nhân khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Việt Nam có mang theo người trên mức quy định dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 7.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương, 15 triệu đồng Việt Nam.

Như vậy căn cứ theo các quy định trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong trường hợp xuất cảnh, gia đình bà nếu có mang theo vàng, ngoại tệ vượt quá quy định thì phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

  • Hà My thực hiện

Theo vietnamnet.vn

Tin cùng chuyên mục Kinh Doanh >>Xem thêm