Chồng mang về 'cây phong thủy' để phát tài, vợ vô tình phát hiện bí mật động trời

Chồng mang về 'cây phong thủy' để phát tài, vợ vô tình phát hiện bí mật động trời

Từ ngày đặt cây phong thủy mà chồng dặn đi dặn lại không được đụng vào để phát tài phát lộc, may mắn chưa thấy đâu mà cô đã thấy chồng bị giảm lương.