Ảnh iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol

Hương Giang chia sẻ những hình ảnh đời thường sau cuộc giải phẫu chuyển giới ở Thái Lan.

Hãy xem sự "lột xác" của anh chàng Nguyễn Ngọc Hiếu để trở thành Hương Giang nữ tính theo thời gian từ năm 2010 đến nay:

Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 1
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 2
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 3
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 4
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 5
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 6
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 7
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 8
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 9
 
Hình ảnh Ảnh 	iến triển sau chuyển giới của Hương Giang idol số 10
 
PV (tổng hợp)

Nguồn : Báo điện tử Kiến thức