Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 2020

Đến năm 2020 sẽ có 3 chính sách lớn về hưu trí sẽ có hiệu lực mà người lao động cần biết.

Thông tin mới nhất trên báo Tin tức Khoa học đời sống cho hay theo lộ trình trong Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH 2014) đến năm 2020 sẽ có 3 chính sách lớn về hưu trí có hiệu lực: Điều kiện nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng BHXH, điều chỉnh căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu và trợ cấp một lần .

Mức lương mới về hưởng lương hưu hàng tháng

Quy định của điều 56 (Luật Bảo hiểm xã hội 2014) quy định từ năm 2020, lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội, khi có 18 năm đóng BHXH thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ba chính sách mới về hưu trí có hiệu lực từ 2020 1Mức hưu trí của người dân sẽ thay đổi sau năm 2020. Ảnh: Internet

Theo đó đối với trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật, Điều 56 quy định: Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng BHXH.

Cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.
Cách tính lương hưu của Luật BHXH 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, so với lao động nam theo cách tính của Luật BHXH 2006.

Điều kiện bị nghỉ hưu khi suy giảm khả năng lao động

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH năm 2014 có quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Theo đó, người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu (nam 60 và nữ 55).

Cụ thể từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Sau đó mỗi năm sẽ tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, khi nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện để hương lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Điều chỉnh căn cứ tính lương hưu và trợ cấp 1 lần

Quy định tại điều 62 Luật BHXH quy định người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu…

Tin Liên Quan
Minh Di (tổng hợp)
Nguồn: Nguoiduatin. vn
https://www. nguoiduatin .vn/tinmoi/ba-chinh-sach-moi-ve-huu-tri-co-hieu-luc-tu-2020-011534444.html
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục