Ba phương án mới cho lương công chức

Hình ảnh Ba phương án mới cho lương công chức số 1 Giai đoạn 2013-2020, mức lương tối thiểu dành cho cán bộ, công chức trong cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội sẽ có ba phương án là 2.000.000 đồng/tháng, 1.680.000 đồng/tháng và 3.150.000 đồng/tháng.

Hầu hết các đại biểu tham dự Hội thảo “Định hướng cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 – 2020” do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 20/12 đều cho rằng mức lương tối thiểu hiện nay quá thấp, không đáp các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, vì vậy, cần có một phương án tăng lương mới.

Cụ thể, từ 1/5/2012, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nâng lên từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng, bắt đầu từ 1/5/2012. Với mức tăng này, lương tối thiểu chung vẫn chỉ bằng 75% lương tối thiểu vùng thấp nhất (vùng IV: 1,4 triệu đồng/tháng) và bằng 52,5% lương tối thiểu vùng cao nhất (vùng I: 2 triệu đồng/tháng).

Cũng từ 1/5/2012, mức phụ cấp công vụ sẽ được nâng từ 10% lên 25% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung.

Từ thực trạng trên, tại Hội thảo, Bộ Nội vụ đã đưa ra 3 phương án cải cách tiền mức lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2013 - 2020 để xin ý kiến đóng góp của từng tỉnh thành trước khi trình Chính phủ.

Phương án thứ nhất được tính toán dựa trên cơ sở mức tăng lương tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng I của khu vực doanh nghiệp (2 triệu đồng/tháng).

Phương án thứ hai quy định lương tối thiểu bằng mức bình quân mức lương tối thiểu cả 4 vùng của khu vực doanh nghiệp (khoảng 1.680.000 đồng/tháng).

Phương án thứ ba là xác định nhu cầu của người lao động bằng mức chi tiêu bình quân đầu người của cả nước (khoảng 3.150.000 đồng/tháng).

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu của TP HCM và Tiền Giang đồng tình với phương án hai với lý do đây là phương án dễ triển khai trên thực tế, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh của tiền lương công chức nhằm thu hút người có tài vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước.

Về phía đại diện tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Văn Ru - Phó Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Nai lại cho rằng phương án đầu tiên là thỏa đáng nhất bởi sẽ thu hút được người có năng lực về khu vực nông thôn làm việc chứ không phải tạo nên sự chênh lệch giữa cán bộ, công chức với thu nhập của người dân vùng khó khăn.

Được biết, sau Hội thảo ở TP HCM, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức tại Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 12 để lấy thêm ý kiến phản biện từ các bộ ban ngành trung ương và địa phương.

P.V tổng hợp

Nguồn : Diễn đàn Doanh nghiệp