Bão số 13 Vamco lại mạnh lên giật cấp 17, diễn biến nguy hiểm khó lường, miền Trung khẩn trương di dời người dân

Bão số 13 Vamco lại mạnh lên giật cấp 17, có diễn biến nguy hiểm khó lường, tại các tỉnh miền Trung nhiều hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn để tránh bão.