Bí thư Thành ủy TPHCM nhận lỗi trước Trung ương Đảng

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 29/11, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX đã kết thúc và Bí thư Thành ủy TPHCM đã có bài phát biểu bế mạc, nhận lỗi trước Trung ương Đảng.

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, các đại biểu đã nhất trí cao về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết (NQ) 16 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của Thành ủy khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH TP năm 2013; Báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, TPHCM sẽ dốc sức thực hiện mục tiêu năm 2013, trong đó: nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP; nâng tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn năm 2012 (9,5% - 10%), GDP bình quân đạt khoảng 4.000 USD/người; tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 6 Chương trình đột phá; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH TP 5 năm (2011 - 2015) và NQ 16 của Bộ Chính trị. Về Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện NQ 16, hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của TPHCM, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại…
Hình ảnh Bí thư Thành ủy TPHCM nhận lỗi trước Trung ương Đảng số 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (thứ 2 từ phải sang) trao đổi cùng các đại biểu (Ảnh: VNN)

Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX đã giành nửa thời gian của Hội nghị để nghe báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân Ban thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và cho ý kiến về nội dung đặc biệt quan trọng này.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ thành phố về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy xin hứa cùng Thành ủy tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

“Với những hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm điểm tự phê bình, phê bình, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thức có trách nhiệm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xin nghiêm túc tự phê bình và nhận lỗi với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với nhân dân, với Đảng bộ thành phố và sẽ cố gắng làm hết sức mình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm”, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nêu rõ.

Để giải quyết những hạn chế, yếu kém, Thành ủy TPHCM cho biết, trước mắt sẽ khẩn trương, tập trung, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm giải quyết những vấn đề cấp bách bức xúc trong nhân dân và trong cán bộ, đảng viên theo Kết luận số 72 ngày 29/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy với 52 đầu việc cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, từ thành phố đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, dứt khoát không được làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Chú trọng đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể và thực hiện đến nơi đến chốn những việc làm thật cụ thể, thiết thực tại từng địa phương.

Công Quang

Nguồn : Dân Trí