BV Bạch Mai chuyển 5.113 bệnh nhân về các tỉnh, cảnh báo những 'đám cháy nhỏ' COVID-19

Theo chủ tịch Hà Nội, sau ngày 20/3 Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 5.113 bệnh nhân về khắp các tỉnh; đã có lây nhiễm ra ngoài.