Trang chủ »
Thứ năm, 28/08/2014 15:54 (GMT 7)

Các chế độ phụ cấp đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Xin hỏi! Cơ quan Chi cục Thống kê huyện M'drăk từ tháng 4/2009 chuyển trụ sở làm việc đến Thôn Tân Lập - Xã Cư Mta - huyện M'drăk - Đăk Lăk. Xã Cư Mta là xã miền núi thuộc vùng 3 theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nhưng Thôn Tân Lập không thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định này. Vậy xin hỏi Cán bộ, công chức trong Cơ quan Chi cục Thống kê huyện M'drăk có được hưởng chế độ phụ cấp thuộc xã vùng 3 hay không? Và cho biết rõ theo Công văn, hướng dẫn cụ thể nào? Xin cảm ơn.

Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi:

- Thứ nhất, về phụ cấp thu hút:

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định, nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, Chi cục Thống kê chuyển trụ sở làm việc từ năm 2009, trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nên không được hưởng phụ cấp thu hút.

-  Thứ hai, về điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu:

Điều 2, Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định, đối tượng được áp dụng trợ cấp lần đầu là những người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Như vậy, trợ cấp lần đầu áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (từ 1/3/2011 trở về sau) từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp lần đầu và trợ trợ cấp chuyển vùng), không áp dụng đối với các trường hợp đến công tác trước ngày 1/3/2011.

Như vậy, cán bộ, công chức trong Chi cục Thống kê cũng không được hưởng trợ cấp lần đầu

- Thứ ba, về phụ cấp lâu năm:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC, thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), gồm thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Căn cứ quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Thống kê nếu có thời gian công tác và hiện đang công tác tại vùng được Chính phủ công nhận có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm trở lên thì được hưởng phụ cấp lâu năm.

 

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục