Trang chủ » Kinh Doanh
Thứ ba, 08/01/2019 15:31 (GMT 7)

Cách kê khai lệ phí môn bài năm 2019

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí thuế môn bài vào 30/1 hàng năm. Người nộp lệ phí thuế môn bài có thể khai nộp lệ phí môn bài trực tiếp qua mạng.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí thuế môn bài vào 30/1 hàng năm. Người nộp lệ phí thuế môn bài có thể khai nộp lệ phí môn bài trực tiếp qua mạng. 

Theo quy định về khai và nộp lê phí môn bài:

Theo Điều 5, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

- Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

- Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

- Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Cách kê khai và nộp lệ phí thuế môn bài 2019 qua mạng:

B1. Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 1/MBAI

- Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn.

Đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Tài khoản”.

 

- Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)

Tìm chọn “01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích vào ô vuông bên cạnh.
-Sau đó ấn tiếp tục để đăng ký và Chấp nhận. 

 

2. Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến

Chọn mục “Kê khai trực tuyến”. Chọn mục “Tờ khai”, lựa chọn “01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài” (NĐ 139/2016).

 

Sau đó, Ấn tiếp tục để nhập các chỉ tiêu và Click chuột "Ký vào nộp tờ khai".

- Sau khi đã nộp Tờ khai lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp tiền lệ phí môn bài. 

 

Tiền lệ phí môn bài được nộp theo 2 cách là qua kho bạc nhà nước hoặc đăng ký và nộp qua mạng.

Minh Di (tổng hợp)

Minh Di (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Cùng chuyên mục