Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android

Tuy rất đơn giản nhưng có thể bạn chưa biết về cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên điện thoại Android của bạn. Hãy cũng theo dõi bài viết sau:

Địa chỉ MAC 

Địa chỉ Mac là không thay đổi, nó là gắn liền với card mạng trên máy bạn. Nó không phụ thuộc vào việc bạn đăng nhập vào mạng Wifi nào. Để xem địa chỉ Mac, trên màn hình điện thoại bạn thao tác <>Settings-> About-> Hardware Information và tìm dòng <>Wi-Fi MAC Address.

Hình ảnh Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android số 1Hình ảnh Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android số 2

 

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP phụ thuộc vào mạng Wifi mà bạn kết nối. Muốn xem địa chỉ IP, trước tiên bạn cần kết nối vào một mạng Wifi nào đó, sau đó mở <>Android Wi-Fi Settings

 

Hình ảnh Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android số 3Hình ảnh Cách xem địa chỉ IP Wifi và Mac trên Android số 4

Trong danh sách các mạng Wifi mà bạn đã từng kết nối, nhấp chọn vào một mạng mà bạn muốn xem. Một popup sẽ hiện ra, hiển thị hầu hết những thông tin mà bạn quan tâm: cường độ tín hiệu, an ninh, liên kết tốc độ ...trong đó có địa chỉ IP mà bạn đang cần xem. 


Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN
Nguồn : Tạp chí Echip