Chiêm ngưỡng siêu cây 'Cửu long tranh châu' được xem như bảo vật quốc gia

Chiêm ngưỡng siêu cây 'Cửu long tranh châu' được xem như bảo vật quốc gia

Theo chủ nhân của tác phẩm “Cửu long tranh châu”, sắp tới sẽ làm các thủ tục để cây sanh lá móng cổ thụ được công nhận là bảo vật quốc gia.