20 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam

20 năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam

Như vậy là thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tròn 20 năm đi vào hoạt động, đánh dấu quá trình hình thành, phát triển và khẳng định vị thế quan trọng của mình trong sự phát triển của nền kinh tế.