Cần ưu tiên quặng apatit cho sản xuất phân bón

Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải sau cuộc họp do Bộ Công Thương chủ trì mới đây, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nguyên liệu quặng apatit tại Lào Cai trong sản xuất phân bón và các hóa chất khác.

07:45:00 05/08/2012 (GMT+7)  

Hình ảnh Cần ưu tiên quặng apatit cho sản xuất phân bón số 1

<>CôngThương - Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải chỉ đạo các đơn vị: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty Apatit Việt Nam và các đơn vị sử dụng quặng cần tập trung vào các giải pháp sử dụng hiệu quả, chế biến sâu, tiết kiệm tài nguyên quặng

apatit, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thăm dò các khai trường trong quy hoạch thăm dò, khai thác, tuyển quặng apatit giai đoạn 2008-2020, có tính đến sau năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008. Chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung phát triển các dự án về phân bón, hoàn thiện dự thảo cơ chế hợp tác thăm dò khai thác và chế biến quặng apatit. Công ty Apatit Việt Nam và một số đơn vị khác phối hợp nghiên cứu sử dụng và tuyển quặng apatit loại II và loại IV.

Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh: Cần tính toán trữ lượng, khả năng khai thác, chế biến quặng apatit và cân đối cung cầu, quặng apatit cần được ưu tiên để sản xuất phân bón. Trong quá trình này, cần chú ý tới công nghệ và thiết bị nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý một số dự án cụ thể: Dự án sản xuất Diamon phốt phát (DAP) sử dụng quặng apatit loại II do Công ty Nam Thịnh đề xuất, lưu ý tới tính khả thi trong tuyển quặng apatit loại II ở quy mô công nghiệp. Với dự án sản xuất phốt pho vàng, Bộ Công Thương thống nhất với UBND tỉnh Lào Cai không cấp giấy phép đầu tư mới cho các dự án này vì khả năng gây ô nhiễm môi trường cao. 

Nguyễn Duyên


Ý kiến của bạn
Họ và Tên:
Email:

Nguồn : Báo công thương